Tabak en een Griepvaccin

Nog steeds wordt het griepvaccin geproduceerd in kippeneieren. Dat kán in zeldzame gevallen problemen opleveren bij mensen die allergisch zijn voor kippeneiwitten. Het grootste probleem ligt echter bij de productie: het duurt een half jaar voordat voldoende vaccin beschikbaar is en dat is lastig als er een nieuwe griepvariant opduikt.
Medicago, een Canadees bedrijf, heeft een technologie ontwikkeld waarbij genetisch Influenza-materiaal (virus-like particles ofwel VLP) in de bladeren van de tabaksplant wordt geïmplanteerd[1]. Omdat tabaksbladeren snel groeien, worden ook meer virusdeeltjes aangemaakt. Het productieproces in tabak is zes keer sneller dan het proces in kippeneieren. Het is bovendien goedkoper.

Nu zul je je afvragen waarom het vaccin nog niet beschikbaar is. Welnu, dat proces duurt lang omdat het medicijn allerhande testfases moet doorlopen om te bekijken of het geen gevaar voor de mens oplevert en of het doet wat het belooft. Het zit nu in de zogenaamde Phase III en dan schiet het lekker op, want er is dan alleen nog Phase IV te doorlopen voordat het op de markt kan verschijnen.

[1] D'Aoust et al: The production of hemagglutinin-based virus-like particles in plants: a rapid, efficient and safe response to pandemic influenza in Plant Biotechnology Journal – 2010

Geen opmerkingen:

Een reactie posten