Burley Tabak

Burley Tabak (Nicotiana tobacco 'Burley') is een apart ras van de 'reguliere' tabak (Nicotiana tobacco). Het ras vond zijn oorsprong in 1864 toen George Webb en Joseph Fore het zaad van de Little Burley plantten op de boerderij van Captain Frederick Kautz, gelegen nabij Higginsport, Ohio (USA). Ze ontdekten dat het blad een iets andere kleurstelling had dan hun normale oogsten: de kleur verliep van wit naar geel. Vandaar dat het ras soms ook nog White Burley tobacco wordt genoemd. Toch meenden de heren Webb en Fore eerst dat hun oogst vanwege die fletsgekleurde bladeren ziekelijk was.
De tabaksbladeren van de Burley Tabak dienen air-cured te worden. Bij air-cured wordt de tabak opgehangen in grote open schuren. Door de natuurlijke ventilatie droogt de tabak geleidelijk en wordt hij bruin van kleur. Vaak ondergaat de air-cured tabak een natuurlijk fermentatie- of gistingsproces, waarbij geur en kleur een lichte verandering ondergaan. Ten behoeve van dit natuurlijke proces worden de bundels tabaksbladeren op een stapel gelegd, waardoor het resterende vocht onder druk van die stapel de fermentatie mogelijk maakt. Zodra de temperatuur in de stapel een bepaalde hoogte heeft bereikt, wordt de stapel omgelegd: de buitenste bladeren komen nu binnenin te liggen. Dit omzetten gebeurt net zo vaak totdat er geen temperatuurverhoging meer ontstaat.

Burley Tabak is lichtbruin tot rossigbruin van kleur. Kenners menen dat het aroma wat doet denken aan dat van cacao.
Ondertussen is Burley Tabak het meest verbouwde ras ten behoeve van sigaretten. Omdat het ras weinig suiker bevat wordt het vaak wat op smaak gebracht met suikers of andere smaakstoffen. Dat maakt export naar sommige landen lastig omdat die soms een verbod hebben ingesteld op tabak met toevoegingen.

Er bestaan vele variëteiten van de Burley Tabak. Amerikaanse landbouwers hebben bijvoorbeeld de keus of ze hun tabak vroeg willen oogsten of juist iets later. Sommige variëteiten kunnen beter tegen klimatologische stress dan andere, terwijl het voor de agrariër ook van belang is of zijn landbouwproduct resistent is tegen gevreesde plantenziekten als black shank. Een vrijwel volledige lijst van variëteiten is te vinden in de zeer nuttige Burley and Dark Tobacco Production Guide 2015-2016, uitgegeven door de Universiteit van Kentucky.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen